Projekty

        W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego dotyczącego projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0540/19 pt. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do 40 kW na potrzeby sklepów Arhelan” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, RPPD.05.00.00. Gospodarka niskoemisyjna, RPPD.05.01.00. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, informujemy, iż w dniu 11 marca 2021 r. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: ESOLEO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości: 1.063.950,00 PLN.

        Rozstrzygnięcie zostało również opublikowane w bazie konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/36379?sekcja=oferty

        Dziękujemy wszystkim Oferentom za zainteresowanie i złożone oferty.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy?
Skontaktuj się z nami!
Drogi Użytkowniku!
Ciasteczka z kawą smakują najlepiej!