Ogłoszenie dotyczące Zbiórki Żywności

Fundacja Arhelan Społecznie Odpowiedzialni, z siedzibą w Bielsku Podlaskim 17-100, ul. Piłsudskiego 45, KRS 0000450586  na podstawie decyzji nr 8.2014 wydanej dnia 03.04.2014 w Białymstoku przez Marszałka Województwa Podlaskiego przeprowadziła zbiórkę publiczną w formie ofiar w naturze w sklepach Arhelan.  W jej wyniku  zebrano 2231 kg żywności o szacunkowej wartości ok. 10 000,00 zł. Koszt zbiórki wyniósł: 0 zł.

Zebrana żywność została w całości rozdysponowana na cele charytatywno -opiekuńcze: domom dziecka, domom opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi dziećmi oraz organizacjom pozarządowym. Została przekazana dla:
- Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem
- Domu Dziecka w Białowieży
- Domu Opieki Społecznej w Kożynie
- Domu Pomocy Społecznej w Brańsku
- Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla dzieci i młodzieży w Bacikach Średnich
- Prawosławnego Domu Opieki w Grabarce
- Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce
- Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach
- Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim
- Stowarzyszenia Kreatywny Bielsk Podlaski
- Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego, koło w Bielsku Podlaskim
- Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Wólce Wygonowskiej

Każdego roku udaje nam się zebrać coraz więcej żywności. Dzięki temu możemy pomagać większej liczbie osób potrzebujących.
Wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w przeprowadzenie zbiórki serdecznie dziękujemy.