Ogłoszenie dotyczące Świątecznej Zbiórki Żywności


Fundacja Arhelan Społecznie Odpowiedzialni
, z siedzibą w Bielsku Podlaskim 17-100, ul. Piłsudzkiego 43, KRS 0000450586 na podstawie decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego nr 6/2013 z dnia 25 marca 2013r., przeprowadziła zbiórkę publiczną, w formie ofiar w naturze w wyniku, której zebrano 380 kg żywności. Koszt zbiórki wyniósł: 0zł.


Całość zebranych środków zostanie przeznaczona na cele charytatywno-opiekuńcze: domom dziecka, domom opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz organizacjom pozarządowym.


Wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w przeprowadzenie zbiórki serdecznie dziękujemy.